Aviso legal

1.Informació i acceptació

Les presents condicions regulen l’ús del servei del portal d’Internet (d’ara endavant, el ‘Portal’) que Associació de Periodistes i Escriptors Gastronòmics de les Illes Balears (d’ara endavant, APEGIB) posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

APEGIB és propietat de Associació de Periodistes i Escriptors Gastronòmics de les Illes Balears, amb domicili al carrer, 0700X Palma, Illes Balears, NIF número xxxxxxxx-K i adreça electrònica periodistesgastronomics [arrova] gmail [punt] com.

L’accés a la pàgina web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió mitjançant la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. Determinats serveis requereixen el registre de l’usuari com a tal. La finalitat principal del Portal és la promoció i publicació d’articles, notícies i informació relativa al món de la restauració i gastronomia local.

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (d’ara endavant, l’ ‘Usuari’) i comporta l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Portal té una durada limitada al moment en el qual l’Usuari estigui connectat al Portal o a algun dels serveis que mitjançant del mateix es posen a la seva disposició. L’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què utilitzi el Portal, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden sofrir modificacions.

2.Condicions d’ús del Portal

2.1 General

L’Usuari s’obliga a fer ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L’Usuari respondrà davant APEGIB o davant tercers de qualssevol danys i perjudicis que es poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús del Portal amb finalitats lesives de béns o interessos de APEGIB o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics o productes i aplicacions informàtiques de APEGIB o de tercers.

2.2 Comentaris i valoracions

Tots els comentaris han de complir amb les normes de participació que a continuació s’indiquen i respectar sempre a la resta dels usuaris. En cas contrari, el Portal es reserva el dret de denegar la publicació d’aquests comentaris.

L’usuari s’obliga a utilitzar els Continguts d’una forma lícita en general i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

Utilitzar els Continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
Reproduir, copiar, distribuir, transformar o modificar els Continguts, sense consentiment exprés dels autors o no respectar els termes de les pertinents llicències. No obstant això, l’usuari podrà fer ús dels continguts segons la llicència publicada pels autors de forma general per a tots els continguts del Portal o específicament per a una obra en particular, prevalent les indicacions específiques o particulars sobre les assenyalades de forma general.
Emprar els Continguts amb finalitats econòmiques, venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, els missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
Publicar qualsevol contingut amenaçador, injuriós, calumniós, obscè, pornogràfic, discriminatori o que d’una altra manera infringeixi la Llei.
Si un usuari o tercer considera que algun comentari publicat o algun dels seus enllaços pot ser inclòs en els supòsits especificats anteriorment haurà de comunicar-ho com més aviat millor a l’adreça de correu electrònic assenyalada a l’inici del present avís legal, a fi que el Portal procedeixi a la seva avaluació i, si escau, retirada.

3. Exclusió de responsabilitat

3.1 De la Informació

L’accés al Portal no implica l’obligació per part de APEGIB de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través del mateix. Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació d’un servei de cap tipus.

APEGIB no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal ni dels danys i perjudicis produïts a l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al Portal.

3.2 De la qualitat del servei

L’accés al Portal no implica l’obligació per part de APEGIB de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

3.3 De la disponibilitat del Servei

L’accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport mitjançant xarxes de telecomunicacions la fiabilitat de les quals, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a APEGIB. Per tant, els serveis proveïts mitjançant el Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal.

3.4 Dels continguts i serveis enllaçats mitjançant el Portal

El servei d’accés al Portal inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, ‘Llocs Enllaçats’). En aquests casos, APEGIB actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (‘LSSI’) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a APEGIB, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de APEGIB amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

4. Propietat intel·lectual.

S’entendrà per continguts totes les informacions, missatges, gràfics, dibuixos, dissenys, logotips, noms, marques, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, software i, en general, qualsevol classe de material accessible mitjançant el portal. Aquests continguts estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. La còpia, modificació, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts de la pàgina, sense la prèvia autorització del titular dels corresponents drets, haurà de respectar, en tot cas, les condicions de la llicència sota la qual es troben protegits tals continguts. L’accés al Portal no pressuposa l’adquisició per part dels usuaris de dret de propietat sobre els continguts que figuren en el mateix.

Les diferents condicions de distribució es faran conforme als permisos establerts per cada autor, per a cada obra, d’acord amb les diferents variants de:

Reconeixement: En qualsevol explotació de l’obra autoritzada per la llicència farà falta reconèixer l’autoria.
No Comercial: L’explotació de l’obra queda limitada a usos no comercials.
Sense obres derivades: L’autorització per explotar l’obra no inclou la transformació per crear una obra derivada.
Compartir Igual: L’explotació autoritzada inclou la creació d’obres derivades sempre que mantinguin la mateixa llicència en ser divulgades.

5. Llei i jurisdicció aplicable.

Les presents Condicions d’aquest Avís Legal es regeixen per les Lleis espanyoles. Qualsevol disputa en relació amb el Portal es substanciarà davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Palmai els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia als seus furs si ho tinguessin i fossin diferents dels ressenyats.