Privacidad

1. Tractament de dades de caràcter personal

La present política de privacitat regula l’ús de les dades personals dels usuaris del servei del portal d’Internet (d’ara endavant, el ‘Portal’) que Associació de Periodistes i Escriptors Gastronòmics de les Illes Balears (d’ara endavant, APEGIB) posa a disposició dels usuaris.

APEGIB és propietat de Associació de Periodistes i Escriptors Gastronòmics de les Illes Balears, amb domicili al carrer , 0700X Palma de Mallorca, Espanya, NIF número xxxxxxx-K i correu electrònic info@apegib.com.

En compliment amb el que es disposa a  la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (‘LOPD’), l’informem de que les dades personals i la informació que ens faciliti al complimentar qualsevol formulari electrònic disponible en el Portal (‘Dades’), s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de APEGIB.

Les dades obtingudes seran el nom, direcció de correu electrònic i IP de l’usuari que se subscrigui al Portal o enviï comentaris, i  seran utilitzats per al compliment de les finalitats següents: establir una relació dels usuaris del Portal inscrits amb l’objecte de mantenir contacte, així com a la seva gestió, i  la realització d’estadístiques. L’usuari inscrit podrà rebre automàticament publicacions del Portal, o bé per a facilitar la resposta als comentaris rebuts. Al primer dels casos, la direcció de correu electrònic s’emmagatzemarà a un fitxer de subscripcions.

S’informa a l’usuari que a les dades obtingudes dels formularis  només accediran els propietaris i administradors del Portal, llevat que l’usuari inclogui els mateixos en el cos del comentari que enviï.

El titular del Portal és el responsable del fitxer de forma individual i es compromet a no destinar les dades a una finalitat diferent per a la qual foren recollits ni a cedir als mateixos de forma il.legítima a tercers. També es compromet a tractar les seves dades confidencialment i a aplicar les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a evitar el seu  tractament o accés no autoritzat segons estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

2. Comunicacions comercials

A qualcuns dels formularis electrònics se li sol.licitarà el seu consentiment exprés per a poder-li remetre comunicacions comercials per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, de conformitat amb el que es disposa a l’article 21 LSSI.

3. Drets ARCO

L’Usuari podrà exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel.lació i Oposició (‘Drets ARCO’) en els termes legalment previstos havent per això dirigir una comunicació escrita de correu electrònic a la següent adreça: info@apegib.com, indicant en ambdós casos el seu nom i cognoms i adjuntant fotocòpia del seu dni.

4. Política d’ús de Cookies

En compliment del que es disposa a l’article 22.2 LSSI, APEGIB únicament utilitzarà dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (‘Cookies’) quan l’usuari hagi donat el seu consentiment previ per això d’acord amb l’indicat a la finestra emergent del navegador de l’usuari quan accedeix per primera vegada al  Portal i en els altres termes i condicions que s’indiquen a la Política de Cookies de APEGIB que tot usuari ha de conèixer.